blog

Pam nad oes unrhyw un yn debyg o “hoffi” chi, a beth allwch chi ei wneud am y peth

21st Rhagfyr 2018

O fis Mehefin 2018, cyhoeddodd Instagram fod y llwyfan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd wedi cyrraedd defnyddwyr misol 1 biliwn digynsail, gyda 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol. Mae hyn yn golygu mai Instagram yw'r ail safle cyfryngau cymdeithasol yr ymwelir ag ef yn fwyaf rheolaidd wrth ymyl Facebook, yn 1.47 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol, gan drechu ei gystadleuydd, Snapchat, sy'n eistedd ar […]

Mae rhywun o'r Unol Daleithiau wedi prynu
Dilynwyr Instagram 2000
Oriau 2 yn ôl

Mae rhywun o Ganada wedi prynu
Dilynwyr Instagram 1000
1 awr yn ôl

Mae rhywun o Fecsico wedi prynu
Dilynwyr Instagram 5000
Munud 15 yn ôl

Mae rhywun o'r Deyrnas Unedig wedi prynu
Dilynwyr Instagram 500
Munud 2 yn ôl

Mae rhywun o Awstralia wedi prynu
100 Instagram Likes
Munud 7 yn ôl

Mae rhywun o Japan wedi prynu
Dilynwyr Instagram 5000
Munud 22 yn ôl